แปลงสำหรับการปลูกกล้วยนั้น ระยะห่างของการปลูกกล้วยในประเทศไทยนิยมปลูกให้มีระยะห่างระหว่างต้นในระยะ 3×3 เมตร
5×5 เมตร ไปจนถึง 10×10 เมตร ซึ่งแล้วแต่ว่าพันธุ์กล้วยที่นำมาปลูกนั้นมีขนาดเล็ก
ใหญ่มากน้อยแค่ไหน ชาวสวนที่จังหวัดนนทบุรีนิยมปลูกกล้วยแบบแปลงยกร่อง ซึ่งทำให้พื้นที่ในปลูกกล้วยลดน้อยลง ดังนั้นการปลูกกล้วยบนแปลงยกร่องจึงมักจะปลูกแบบชิด โดยให้มีระยะห่างระหว่างแถวขนาด 2×3 เมตร
การปลูกกล้วยควรเลือกช่วงฤดูฝนจะเหมาะที่สุด โดยเริ่มปลูกเมื่อแรกฤดูฝนมาเยือน
หลังจากนั้นประมาณ 1 เดือนฝนจะตกชุกมากขึ้น กล้วยก็จะผลิยอดอ่อนและเติบโต
ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว การปลูกกล้วยอีกอย่างหนึ่ง คือ ช่วงที่กล้วยออกผลแล้ว ซึ่งโดยธรรมชาติเมื่อกล้วยออกหน่อจะเริ่มแทงขึ้นมาใหม่ เมื่อเก็บผลแล้วชาวสวนจะเลือก
หน่อที่แข็งแรงสมบูรณ์ โดยเลือกหน่อใบดาบ(หน่อใบแคบ) ที่สูงประมาณ 40-50 เซนติเมตรไปขยายพันธุ์ปลูกต่อไป
วิธีการปลูกกล้วย
ชาวสวนมีวิธีการปลูกกล้วยอยู่ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ
1.ปลูกแบบแห้ง
2.ปลูกแบบน้ำ
การปลูกกล้วยแบบแห้ง
การปลูกกล้วยแบบแห้งจะเริ่มที่ชาวสวนลงมือกำจัดวัชพืชที่มีอยู่บนแปลงยกร่องจนหมด จากนั้นขุดพลิกฟื้นดินใหม่ทั้งสวน ปล่อยดินตากแดดไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นจึงลงมือ
ขุดหลุมปลูกกล้วย การขุดหลุมปลูกกล้วยนิยมขุดหลุมให้มีขนาดประมาณ 20×20 เซนติเมตร ลึกประมาณ 50 เซนติเมตร ใช้ดินผสมกับปุ๋ยคอกรองก้นหลุมให้สูงประมาณ 20 เซนติเมตร จากนั้นนำหน่อกล้วยที่ตัดรากออกหมดแล้วลงไปในหลุม กลบดินพอหลวมๆ ก่อนแล้วค่อยๆ เหยียบดินรอบโคนต้นให้แน่น จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม
การปลูกกล้วยแบบน้ำ
การปลูกกล้วยแบบน้ำเป็นวิธีการปลูกกล้วยหอมทอง ซึ่งจะไม่ขออธิบายในที่นี้ ถ้าท่านสนใจกรุณาอ่านได้จากหนังสือการทำกล้วยหอม ซึ่งจะแนะนำวิธีการปลูกกล้วยแบบน้ำโดยละเอียด
ขั้นตอนการปลูกกล้วยน้ำว้ามีเพียงเท่านี้
http://www.paktho.ac.th/student/m62549/marinee/p3.html